CẨM NANG

TRIỂN LÃM VIETNAM COMM 2011

Triển lãm và Hội Nghị Truyền Thông Quốc Tế tại Việt Nam VIETNAM COMM 2011

Vietnam International Communications Summit & Expo 2011

Ngày:16-19 Tháng 11, 2011
Địa điểm: Trung tâm hội chợ & Triển lãm Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

Tổ chức chỉ đạo
Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT, Việt Nam

Tài trợ chính
Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam(MIC)

Đồng tài trợ
Bộ Thương mại và Công nghiệp
Bộ Khoa học & Công nghệ
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Ủy ban nhân dân Hà Nội
Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI)
Tập đoàn Bưu chính Việt Nam & Viễn thông (VNPT)
Việt Nam Radio & Hiệp hội Điện tử